P2 2018 XPRESS RIVISION OVERVIEW MINDMAP

P2 2018 XPRESS RIVISION OVERVIEW MINDMAP
AKAN DIEMAIL SEGERA : RM100.

FINAL CALL : STPM PENGGAL 2 2014 CHECK LIST..

CHECK LIST TARGET PP2 2014 ...HOT!!

BAB 1 : PENGURUSAN

1.1 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN

1.  FUNGSI PENGURUSAN + HURAIAN
2.  PERANAN PENGURUS MENGIKUT TEORIMINTZBERG + HURAIAN
3.  14 PRINSIP HENRY FAYOL + HURAIAN
4.  5 PRINSIP BIROKRASI OLEH MAX WEBER
5.  TEORI XY MCGREGOR + PERANAN PENGURUS
6.  PENDEKATAN PERGERAKAN HUBUNGAN MANUSIA OLEH ELTON MAYO, FOLLET DAN HUGO MUNSTERBERG

1.2 KEMAHIRAN PENGURUSAN

1.  5 JENIS KEMAHIRAN PENGURUSAN + HURAIAN
2.  KEPENTINGAN KEMAHIRAN BAGI SETIAP TINGKAT PENGURUSAN

1.3  PERANCANGAN

1.  JENIS PERANCANGAN & TINGKAT PENGURUSAN
2.  PROSES PERANCANGAN + DEFINISI + KAITAN KES [TARGET]
3.  KEPENTINGAN BAJET SEBAGAI ALAT PERANCANGAN
4.  KONSEP V-M-O + DEFINISI
5.  KONSEP STRATEGI & TAKTIK + DEFINISI
6.  KONSEP DASAR-PROSEDUR-STANDARD + DEFINISI
7.  ANALISIS SWOT + HURAIAN [SOALAN KES]

1.4 PENGORGANISASIAN

1.  3 BENTUK UTAMA PENJABATAN + LUKIS CARTA + HURAIAN
2.  KELEBIHAN/KELEMAHAN SETIAP BENTUK PENJABATAN
3.  PROSES PENJABATAN[PENGORGANISASIAN] + HURAIAN [TARGET KAJIAN KES]
4.  FUNGSI FAIL MEJA + MANUAL PROSEDUR KERJA
5.  KONSEP AUTORITI-TANGGUNGJAWAB-AKAUNTABILITI + DEFINISI
6.  BEZA PENUGASAN DAN EMPOWERMEN

1.5 KEPIMPINAN

1. PERANAN PEMIMPIN + HURAIAN
2. 5 JENIS KUASA + DEFINISI
3. 4 JENIS KEPIMPINAN + DEFINISI [KAITAN KES]
4. 4 GAYA KEPIMPINAN + DEFINISI [STRUKTUR]
5. BEZAKAN PEMIMPIN DAN PENGURUS + ASPEK PERBEZAAN
6. BEZAKAN PEMIMPIN FORMAL DAN TIDAK FORMAL + ASPEK PERBEZAAN
7. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI + HURAIAN
8. TEORI MOTIVASI HERZBERG + FAKTOR HYGIENE & DORONGAN
9. TEORI MOTIVASI MCCLELLAND + KEPERLUAN MOTIVASI
10. 3 PUNCA STRES  =INDIVIDU-ORGANISASI-PERSEKITARAN + HURAIAN
11. 2 KAEDAH ATASI STRES - INDIVIDU + ORGANISASI = HURAIAN
12. KESAN [TANDA]  STRES KEPADA INDIVIDU
13. KESAN STRES KEPADA ORGANISASI.

1.6 PENGAWALAN

1. PRINSIP KAWALAN BERKESAN + HURAIAN
2. KAWALAN DALAM DAN LUARAN + HURAIAN
3. KAEDAH KAWALAN + HURAIAN [KAITAN KES]
4. KEGUNAAN ANALISIS PULANG MODAL DAN BAJET SEBAGAI ALAT KAWALAN.


BAB 2 : ASPEK PERUNDANGAN PERNIAGAAN

2.1 UNDANG-UNDANG KONTRAK

1.  TAKRIF AKTA KONTRAK 1950
2.  SYARAT2 PENERIMAAN KEPADA TAWARAN + HURAIAN
3.  SYARAT2 BALASAN + HURAIAN
4.  KEUPAYAAN BERKONTRAK + KES LEHA JUSOH VS AWANG JOHARI
5.  PENGECUALIAN UMUR 18 KE BAWAH UNTUK MEMASUKI KONTRAK
6.  KONTRAK SAH  + DEFINISI
7. KONTRAK TIDAK SAH + DEFINISI
8.  KONTRAK BATAL + SITUASI + HURAIAN
9.  PERKARA2 SEBABKAN KONTRAK BOLEH BATAL + SITUASI + HURAIAN
10. FAKTOR2 PELEPASAN SUATU KONTRAK + HURAIAN
11. JENIS2 REMEDI[PEMULIHAN] KONTRAK  + HURAIAN

2.2 KONTRAK JUALAN BARANG-BARANG

1. SYARAT TERSURAT + KONSEP + HURAIAN
2. SYARAT TERSIRAT + 4 JENIS + HURAIANBAB 3 : KEMAHIRAN KOMUNIKASI
 
3.1 KOMUNIKASI

1. PROSES KOMUNIKASI + HURAIAN [KAJIAN KES]
2. 4 JENIS HALANGAN KOMUNIKASI + HURAIAN
3. 3 BENTUK KOMUNIKASI + LUKIS RAJAH + HURAIAN
4.  CONTOH KOMUNIKASI LISAN + HURAIAN + KEBAIKAN/KEBURUKAN
5.  CONTOH KOMUNIKASI BUKAN LISAN + KEBAIKAN/KEBURUKAN
6.  CONTOH BAHASA BADAN + MAKSUD 
7.  KELEBIHAN EMAIL SEBAGAI SATU ALAT KOMUNIKASI
8.  CONTOH MEDIA PERSENDIRIAN + MASSA


3.2 KEMAHIRAN MENDENGAR

1.  PROSES MENDENGAR+ HURAIAN
2.  3   KAEDAH MENDENGAR SECARA BERKESAN + HURAIAN
3.3 KEMAHIRAN BERUNDING

1.   TAKTIK PERUNDINGAN + KONSEP + CONTOH


3.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT

1. KEGUNAAN E-DAGANG + HURAIAN
2. KEGUNAAN E-PEMBAYARAN + HURAIAN
3. CONTOH E-PEMASARAN + E-PEROLEHAN
4. ETIKA PENGGUNAAN INTERNET DALAM PERNIAGAAN
5.  KELEBIHAN INTRANET DALAM PENGURUSAN


BAB 4 : PEMBUATAN KEPUTUSAN


4.1 PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN

1.  PROSES PEMUATAN KEPUTUSAN +HURAIAN + KAITAN KES


4.2 ALAT MEMBUAT KEPUTUSAN

1.   BEZA ALAT KUALITATIF DAN KUANTITATIF
2.  ALAT MEMBUAT KEPUTUSAN KAUNTITATIF + DEFINISI
3.  ALAT MEMBUAT KEPUTUSAN KUALITATIF + DEFINISI
4.  FUNGSI STATISTIK DALAM PERNIAGAAN
5.  LUKIS  RAJAH POKOK KEPUTUSAN + PENGIRAAN JANGKAAN NILAI KEWANGAN
6.  LUKIS RAJAH ANALISIS SEBAB AKIBAT [TULANG IKAN] + HURAIAN SITUASI + PUNCA UTAMA + PUNCA KECIL + PUNCA SEBENAR + LANGKAH ATASI
7.  KUMPULAN FOKUS + HURAIAN
8.  TEKNIK DELPHI + HURAIAN
9.  SUMBANGSARAN + PERATURANNYA
10. KUMPULAN NOMINAL + HURAIAN


4.3 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBUATAN KEPUTUSAN

1. FAKTOR KECEKAPAN PEMBUAT KEPUTUSAN + HURAIAN


GOOD LUCK.. HARAP MIMPI INI MENJADI KENYATAAN...

1 comments:

Anonymous May 26, 2014 at 3:03 PM  

Assalamualaikum cikgu... Soalan pbs penggal 3 2014 keluar dak lagi?

Post a Comment

Cikgu aZLy

Cikgu aZLy
KLIK GAMBAR UNTUK DAPATKAN BIODATA Cg aZLy
SELAMAT DATANG KE LAMAN BLOG PENGAJIAN PERNIAGAAN STPM (946). SEGALA MAKLUMAT YANG BERKAITAN DENGAN MATA PELAJARAN PP BOLEH DIKONGSI DI SINI

JADILAH PEMINAT FACEBOOK "PENGAJIAN PERNIAGAAN STPM"

BIODATA LENGKAP Cg aZLy

HP : 013-9319131
EMAIL ADDRESS : cgazly@gmail.com