XPRESS REVISION SEM1&3 OVERVIEW MINDMAP

XPRESS REVISION SEM1&3 OVERVIEW MINDMAP
SEM1&3 AKAN DIEMAIL SEGERA : RM100.

TARGET ULANGAN PP PENGGAL 2 2013

LANGKAH 1:

HAFAL DAN TAHU NAK HURAI APA BAGI SETIAP LANGKAH BERIKUT:

PROSES & LANGKAH

Proses perancangan
1. Menentukan matlamat dan objektif,
2. Menganalisis persekitaran perniagaan,
3. Membentuk alternatif tindakan,
4. Menilai alternatif,
5. Memilih alternatif tindakan

Proses pengorganisasian
1. Penentuan objektif;
2. Pengenalpastian aktiviti;
3. Pengelasan aktiviti;
4. Pengelompokan aktiviti,
5. Pengagihan tugas, autoriti dan tanggungjawab

Proses Komunikasi
1. Penghantar,
2. Enkod,
3. Saluran,
4. Dekod,
5. Penerima,
6. Maklum balas

Proses Mendengar
1. Menerima,
2. Memahami,
3. Mengingati,
4. Menilai,
5. Memberi tindak balas

Proses pembuatan keputusan rasional [TARGET PANAS]
1. Mengenal pasti masalah,
2. Mengutip data,
3. Menganalisis data,
4. Menjana alternatif,
5. Menilai alternatif,
6. Memilih alternatif.
 
LANGKAH 2
 FOKUS BAB 1 [ULANGAN PENGGAL 2]

PASTIKAN ANDA TAHU..

1. KONSEP KEBERKESANAN DAN KECEKAPAN
2. 14 PRINSIP HENRY FAYOL
3. 5 prinsip sistem TEORI BIROKRASI yang diperkenalkan oleh Max Weber
4. TEORI X DAN Y OLEH DOUGLAS MCGREGOR DAN KAITANNYA DENGAN GAYA KEPIMPINAN
6. BOLEH KENAL PASTI PERINGKAT PENGURUSAN [SOALAN KES]
7. BOLEH KENAL PASTI 5 JENIS KEMAHIRAN PENGURUSAN [SOALAN KES/STRUKTUR]
8. KAITAN ANTARA JENIS PERANCANGAN DENGAN PERINGKAT PENGURUSAN
9. CIRI2 BAGI SETIAP JENIS RANCANGAN
10.BOLEH SENARAIKAN ALAT2 PERANCANGAN DAN KEGUNAANNYA..
11. BOLEH BEZAKAN ANTARA VISI-MISI-OBJEKTIF [VM0]
12. BOLEH MEMBEZAKAN ANTARA STRATEGI DA TAKTIK
13. BOLEH KENAL PASTI JENIS2 DNA BENTUK PENJABATAN [SOALAN KES]- FOKUS KPD PENJABATAN IKUT MATRIK/GEOGRAFI-LIHAT CIRI2NYA
14. BOLEH KAITKAN PROSES PENGORGANISASIAN [KES]
15. MEMAHAMI KONSEP FAIL MEJA DAN MANUAL PROSEDUR KERJA
16. BOLEH MENTAFSIRKAN KONSEP PENGORGANISIAN BERDASARKAN KES SPT AUTORITI/RANTAIAN AUTORITI/AKAUNTABILITI/EMPOWERMEN/PENUGASAN... SEPERTI PROJEK PBS
17. MEMAHAMI PERANAN PEMIMPIN SEBAGAI JURULATIH/PEMBIMBING/PENDORONG/KETUA/SAHABAT.
18. BOLEH MENGENALPASTI KUASA2 YG WUJUD DLM KES [KUASA SAH/KEPAKARAN/DESAKAN/RUJUKAN/GANJARAN]
19. BOLEH KENAL PASTI JENIS KEPIMPINAN TERTENTU BERDASARKAN KES [TRANSACTIONAL/TRANSFORMASTIONAL/KARISMATIK/BERWAWASAN]
20. MEMAHAMI CIRI2 BAGI SETIAP GAYA KEPIMPINAN YG WUJUD
21. BOLEH MEMBEZAKAN PEMIMPIN FORMAL DAN TIDAK FORMAL
22. MEMAHAMI KONSEP TEORI MOTIVASI MASLOW/HERZBEGR/MC GREGOR/ MC CLELLAND
23. BOLEH MENYENARAIKAN PUNCA2 STRES
24. BOLEH MENYENARAIKAN KESAN2 STRES
25. BOLEH MENJELASKAN KAEDAH PENGURUSAN STRES [INDVIDU/ORGANISASI]
26. BOLEH MENJELASKAN PRINSIP2 KAWALAN BERKESAN
27. BOLEH MENJELASKAN TUJUAN KAWALAN DALAM DAN KAWALAN LUARAN
28. BOLEH MENJELASKAN KEGUNAAN ALAT2 KAWALAN [PULANG MODAL/BAJET/CARTA GANTT/PERT-CPM
 
LANGKAH 3
 
FOKUS BAB 2 [LAW]

AKTA KONTRAK

1. BOLEH SENARAIKAN & HURAIKAN SETIAP ELEMEN2 KONTRAK
2. BOLEH MENYATAKAN SYARAT2 TAWARAN
3. BOLEH MEMBERIKAN SEBAB KENAPA SUATU TAWARAN BOLEH DITAMATKAN
4. BOLEH MENYATAKAN SYARAT2 PENERIMAAN
5. BOLEH MENJELASKAN BAGAIMANA SUATU PENERIMAAN BOLEH TERBATAL
6. BOLEH MENYATAKAN SYARAT2 BALASAN
7. BOLEH MENJELASKAN DAN MENTAFSIRKAN DGN TEPAT KES2 BERKAITAN KEUPAYAAN BERKONTRAK
8. BOLEH MENYATAKAN/MENGHURAIKAN SYARAT2 KONTRAK
9. BOLEH MEMBERIKAN SEBAB BAGAIMANA SATU KONTRAK TERBATAL
10. MENYETAKAN PERKARA2 YG MENYEBABKAN KONTRAK BOLEH BATAL
11. BOLEH MENYATAKAN/MENGHURAIKAN JENIS2 REMEDI

KONTRAK JUALAN BARANG-BARANG

1. BOLEH MEMBERI DEFINISI KONTRAK JUALAN DAN JENIS2 NYA
2. BOLEH MEMBEZAKAN ANTARA SYARAT TERSURAT DAN TERSIRAT
3. BOLEH MENGHURAIKAN KONSEP JUALAN MELALUI PERIHALAN DAN JUALAN MELALUI SAMPEL
4. BOLEH MENJELASKAN KONSEP WARANTI TERSURAT DAN WARANTI TERSIRAT.
5. BOLEH MENJELASKAN MAKSUD BOLEH GUNA DALAM SYARAT KONTRAK JUALAN BARANGAN.
 
LANGKAH 4

FOKUS BAB 3 [KOMUNIKASI]-WAJIB -TAJUK MUDAH

1. INGAT PROSES KOMUNIKASI DAN BOLEH HURAIKANNYA
2. BOLEH KENAL PASTI 4 JENIS HALANGAN SEMASA KOMUNIKASI.. BOLEH TAFSIR DALAM KES
3. BOLH LUKIS RAJAH KOMUNIKASI MENEGAK, MELINTANG DAN MENDATAR
4. BOLEH MEMBERIKAN CONTOH KOMUNIKASI SECARA LISAN DAN BUKAN LISAN
5. MEMBEZAKAN KOMUNIKASI LISAN DAN BUKAN LISAN
6. MEMBERI KEBAIKAN DAN KEBURUKAN KOMUNIKASI LISAN DAN BUKAN LISAN
7. MENGHURAIKAN JENIS MEDIA KOMUNIKASI -PERSENDIRAN/MASSA
8. PROSES MENDENGAR - INGAT STEP
9. BOLEH MENYENARAIKAN TAKTIK2 SEMASA PERUNDINGAN
10. KONSEP E-DAGANG DAN E-PEROLEHAN
 
LANGKAH 5
FOKUS BAB 4 : KEPUTUSAN

1. TAHU DAN INGAT PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN- BOLEH KAITAKAN DGN FAKTA KAJIAN KES
2. BOLEH MENGIRA MIN-MOD-MEDIAN-JULAT-SISIHAN PIAWAI DALAM STARTISTIK DESKRIPTIF
3. BOLEH MELUKIS RAJAH POKOK KEPUTUSAN DAN MENGIRA JANGKAAN NILAI KEWANGAN
4. BOLEH LUKIS RAJAH TULANG IKAN DAN NYATAKAN PUNCA BESAR-PUNCA KECIL-PUNCA SEBENAR-LANGKAH ATASI
5. PRINSIP SUMBANGSARAN
6. KELEBIHAN KUMPULAN NOMINAL DAN TEKNIK DELPHI
7. BOLEH KENAL PASTI SITUASI PEMBUATAN KEPUTUSAN- KAJIAN KES

0 comments:

Post a Comment

Cikgu aZLy

Cikgu aZLy
KLIK GAMBAR UNTUK DAPATKAN BIODATA Cg aZLy
SELAMAT DATANG KE LAMAN BLOG PENGAJIAN PERNIAGAAN STPM (946). SEGALA MAKLUMAT YANG BERKAITAN DENGAN MATA PELAJARAN PP BOLEH DIKONGSI DI SINI

JADILAH PEMINAT FACEBOOK "PENGAJIAN PERNIAGAAN STPM"

BIODATA LENGKAP Cg aZLy

HP : 013-9319131
EMAIL ADDRESS : cgazly@gmail.com